Aruna Elentari, författare på VRSverige
About the author